Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Środa, 25 kwietnia 2018

Usługi
strona 1 z 4»»»
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Osoba wytwarzająca informację: Sildatk Mariusz

Data wytwarzenia informacji: 2017-12-19

Osoba wprowadzająca informację: Sildatk Mariusz

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-19

Załącznik - Potwierdzenie zamieszczernia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Osoba wytwarzająca informację: Sildatk Mariusz

Data wytwarzenia informacji: 2017-12-19

Osoba wprowadzająca informację: Sildatk Mariusz

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-19

ZP.272.68.2017 Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Powiatu Kościerskiego.
Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Powiatu Kościerskiego.

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-17

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-17

ZP.272.68.2017 Informacja z otwarcia ofert

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-23

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-23

ZP.272.68.2017 Załączniki do Zaproszenia edytowalne

Dokument zawiera załączniki do Zaproszenia w wersji edytowanej, w tym załącznik nr 4 - mapę w wersji kolorowej

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-17

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-17

ZP.272.66.2017 Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Powiatu Kościerskiego.
Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Powiatu Kościerskiego.

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-10

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-10

ZP.272.66.2017 Informacja o unieważnieniu postępowania

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-17

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-17

ZP.272.66.2017 Informacja z otwarcia ofert

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-17

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-17

ZP.272.66.2017 załączniku edytowalne

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-10

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-10

ZP.272.61.2017 Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Powiatu Kościerskiego.

Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Powiatu Kościerskiego.

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-08

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-08

ZP.272.61.2017 Informacja o unieważnieniu postępowania

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-09

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-09

ZP.272.61.2017 Załączniki edytowalne

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-08

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-08

ZP.272.63.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dotyczące opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu Zdolni z Pomorza –

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dotyczące opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-07

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-07

ZP.272.63.2017 Informacja z otwarcia ofert

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-15

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-15

ZP.272.63.2017 Poprawione załączniki edytowalne

Uwaga, do złożenia oferty należy zastosować poprawione dokumenty.

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-09

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-09

ZP.272.63.2017 Załącnziki edytowalne

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-07

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-07

ZP.272.58.2017 Zaproszenie do składania ofert na usługę transportu
Zaproszenie do składania ofert na usługę transportu, realizowanego w ramach projektu "Kompetencje na +", nr umowy RPPM.03.02.01-22-0048/15-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFS Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-02

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-02

ZP.272.58.2017 Informacja z otwarcia ofert

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-10

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-10

ZP.272.58.2017 Załącnziki edytowalne

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-02

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-02

ZP.272.55.2017 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Remont schodów zewnętrznych przy budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie”

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-02

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-02

ZP.272.55.2017 Informacja z otwarcia ofert

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-10

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-10

ZP.272.55.2017 Dokumetacja projektowa

dostępna w zakładce: Zamówienia publiczne>> rok 2017 >> roboty budowlane>> postępowanie nr ZP.272.45.2017 Remont schodów zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.


Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-06

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-06

ZP.272.55.2017 załączniki 1,2 do Zaproszenia - wersja edytowalna

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-02

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-02

ZP.272.53.2017 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Obsługa agregatów tynkarskich”
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dotyczące   zorganizowania   i   przeprowadzenia   szkolenia   pn. Obsługa agregatów tynkarskich” w ramach projektu: „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. współfinansowanego ze środków EFS

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-10-25

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-25

ZP.272.53.2017 Informacja z otwarcia ofert

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-02

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-02

ZP.272.53.2017 Poprawione załączniki 1-7 do ogłoszenia, edytowalne

Uwaga, składając ofertę Wykonawca powinien zastosować poprawioną wersję formularza ofertowego.

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-10-26

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-26

ZP.272.53.2017 Modyfikacja ogłoszenia

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-10-26

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-26

ZP.272.53.2017 Zał 1-7 edytowalne

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-10-25

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-25

Zp.272.56.2017 Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na podziale nieruchomości położonej w obrębie Kobyle, gmina Stara Kiszewa, stanowiącej działkę nr 54/3

Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na podziale nieruchomości położonej w obrębie Kobyle, gmina Stara Kiszewa, stanowiącej działkę nr 54/3

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-10-19

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-19

ZP.272.56.2017 Informacja z otwarcia ofert

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-10-31

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-31

ZP.272.56.2017 Modyfikacja treści zaproszenia

Modyfikacja dotyczy terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 27.10.2017 do godz. 9:00.

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-10-20

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-20

ZP.272.56.2017 Załączniki edytowalne

Dokument zawiera załączniki do Zaproszenia w wersji edytowanej, w tym załącznik nr 4 - mapę w wersji kolorowej

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-10-19

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-19

Zp.272.52.2017 Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na określeniu wysokości punktów poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy w układzie Kronsztadt’86
Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na określeniu wysokości punktów poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy w układzie Kronsztadt’86.

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-10-19

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-19

ZP.272.52.2017 Informacja z otwarcia ofert

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-10-26

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-26

ZP.272.52.2017 Załączniki edytowalne

Dokument zawiera załączniki do Zaproszenia w wersji edytowanej, w tym załącznik nr 4 - mapę w wersji kolorowej

Osoba wytwarzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wytwarzenia informacji: 2017-10-19

Osoba wprowadzająca informację: Kalkowska Michalina

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-19

strona 1 z 4»»»

Biuletyn Informacji Publicznej

>kontakt

do góry