Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Piątek, 19 stycznia 2018

Pozostałe ogłoszenia
strona 1 z 13»»»
Ogłoszenie Starosty Kościerskiego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna dot. nieruchomości gr. o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. działki nr 192 w obr. 05 miasto Kościerzyna

Osoba wytwarzająca informację: Pobłocka Stella

Data wytwarzenia informacji: 2018-01-11

Osoba wprowadzająca informację: Pobłocka Stella

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-11

Ogłoszenie - zaktualizowana stawka dotacji dla szkół niepublicznych 2017 rok o uprawnieniach szkół publicznych

Osoba wytwarzająca informację: Szala Tomasz

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-30

Osoba wprowadzająca informację: Szala Tomasz

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-30

Ogłoszenie z dnia 9 listopada 2017 r. informujące o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji zobowiązujących właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomosci, do udost

Osoba wytwarzająca informację: Pobłocka Stella

Data wytwarzenia informacji: 2017-11-09

Osoba wprowadzająca informację: Pobłocka Stella

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-09

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Osoba wytwarzająca informację: Zblewska Justyna

Data wytwarzenia informacji: 2017-10-16

Osoba wprowadzająca informację: Zblewska Justyna

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-16

formularz uwag

Osoba wytwarzająca informację: Zblewska Justyna

Data wytwarzenia informacji: 2017-10-16

Osoba wprowadzająca informację: Zblewska Justyna

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-16

Ogłoszenie Starosty Kościerskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego

Osoba wytwarzająca informację: Pobłocka Stella

Data wytwarzenia informacji: 2017-09-26

Osoba wprowadzająca informację: Pobłocka Stella

Data wprowadzenia informacji: 2017-09-26

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, określających granice nieruchomości działki nr 373 z działką 317/21 w miejscowości Łubiana

Osoba wytwarzająca informację: Pobłocka Stella

Data wytwarzenia informacji: 2017-08-23

Osoba wprowadzająca informację: Pobłocka Stella

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-23

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w gminie Stara Kiszewa, obręb Bartoszylas dz. nr 111

Osoba wytwarzająca informację: Pobłocka Stella

Data wytwarzenia informacji: 2017-07-12

Osoba wprowadzająca informację: Pobłocka Stella

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-12

Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektorów
Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów: Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie, Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Kościerzynie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kościerzynie oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościerzynie.

Osoba wytwarzająca informację: Szala Tomasz

Data wytwarzenia informacji: 2017-05-12

Osoba wprowadzająca informację: Szala Tomasz

Data wprowadzenia informacji: 2017-05-12

Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektorów
Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów: Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie, Powiatowego Zespołu szkół Nr 3 w Kościerzynie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kościerzynie oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościerzynie.

Osoba wytwarzająca informację: Szala Tomasz

Data wytwarzenia informacji: 2017-05-12

Osoba wprowadzająca informację: Szala Tomasz

Data wprowadzenia informacji: 2017-05-12

Zarząd Powiatu Kościerskiego ponownie ogłasza aukcję na sprzedaż samochodu osobowego

Osoba wytwarzająca informację: Szala Tomasz

Data wytwarzenia informacji: 2017-03-03

Osoba wprowadzająca informację: Szala Tomasz

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-03

Informacja o wyniku aukcji na sprzedaż samochodu osobowego

Osoba wytwarzająca informację: Szala Tomasz

Data wytwarzenia informacji: 2017-03-15

Osoba wprowadzająca informację: Szala Tomasz

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-15

Zdjęcia

Osoba wytwarzająca informację: Szala Tomasz

Data wytwarzenia informacji: 2017-03-03

Osoba wprowadzająca informację: Szala Tomasz

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-03

Wycena samochodu

Osoba wytwarzająca informację: Szala Tomasz

Data wytwarzenia informacji: 2017-03-03

Osoba wprowadzająca informację: Szala Tomasz

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-03

Umowa sprzedaży

Osoba wytwarzająca informację: Szala Tomasz

Data wytwarzenia informacji: 2017-03-03

Osoba wprowadzająca informację: Szala Tomasz

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-03

Oświadczenie

Osoba wytwarzająca informację: Szala Tomasz

Data wytwarzenia informacji: 2017-03-03

Osoba wprowadzająca informację: Szala Tomasz

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-03

Regulamin aukcji

Osoba wytwarzająca informację: Szala Tomasz

Data wytwarzenia informacji: 2017-03-03

Osoba wprowadzająca informację: Szala Tomasz

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-03

strona 1 z 13»»»

Biuletyn Informacji Publicznej

>kontakt

do góry