Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Środa, 25 kwietnia 2018

Pozostałe ogłoszenia
strona 1 z 15»»»
Oferta na realizację zadania publicznego na podstawie art. 19a ust. 1, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 r. poz. 450 t.j.)

Zarząd Powiatu Kościerskiego, informuje, iż w dniu 30 marca 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie wpłynęła oferta Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania publicznego pod tytułem: Kościerzyna :„Przełam strach - udziel pierwszej pomocy. XXVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK - etap rejonowy".

 

Osoba wytwarzająca informację: Zblewska Justyna

Data wytwarzenia informacji: 2018-04-11

Osoba wprowadzająca informację: Zblewska Justyna

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-11

Oferta na realizację zadania publicznego na podstawie art. 19a ust. 1, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 r. poz. 450 t.j.)

Zarząd Powiatu Kościerskiego, informuje, iż w dniu 30 marca 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie wpłynęła oferta Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania publicznego pod tytułem: Kościerzyna :„Dziękuję za uratowanie życia”. 60 lat krwiodawstwa w Polsce z turniejem ku pokrzepieniu serc”.

Osoba wytwarzająca informację: Zblewska Justyna

Data wytwarzenia informacji: 2018-04-11

Osoba wprowadzająca informację: Zblewska Justyna

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wywłaszczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. nr 192 położonej przy ul. Ks. H. Jastaka i ul. Kartuskiej, w obrębie 05 miasta Kościerzyna

Osoba wytwarzająca informację: Pobłocka Stella

Data wytwarzenia informacji: 2018-04-06

Osoba wprowadzająca informację: Pobłocka Stella

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-06

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nr 76/5 oraz 76/6 obr. 10 Kościerzyna

Osoba wytwarzająca informację: Pobłocka Stella

Data wytwarzenia informacji: 2018-03-20

Osoba wprowadzająca informację: Pobłocka Stella

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-20

Decyzja Starosty Kościerskiego zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dz. nr 159 Rotembark, gmina Kościerzyna, w celu wykonania prac związanych z remontem istniejacej napowietrznej linii SN-15kV o nr 081408

Osoba wytwarzająca informację: Pobłocka Stella

Data wytwarzenia informacji: 2018-03-14

Osoba wprowadzająca informację: Pobłocka Stella

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-14

Decyzja Starosty Kościerskiego zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dz. nr 291/1 oraz 292/1 Rotembark, gm. Kościerzyna, w celu wykonania prac zw. z remontem istniejącej napowietrznej linii SN-15kV nr 081408

Osoba wytwarzająca informację: Pobłocka Stella

Data wytwarzenia informacji: 2018-03-14

Osoba wprowadzająca informację: Pobłocka Stella

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-14

Ogłoszenie Starosty Kościerskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Powiatu Kościerskiego przeznaczonych do użyczenia

Osoba wytwarzająca informację: Pobłocka Stella

Data wytwarzenia informacji: 2018-03-05

Osoba wprowadzająca informację: Pobłocka Stella

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-05

Uchwała Nr 29/201/ 2018 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 28 lutego 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja p

<

Osoba wytwarzająca informację: Szala Tomasz

Data wytwarzenia informacji: 2018-02-28

Osoba wprowadzająca informację: Szala Tomasz

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-28

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia konkursu

Osoba wytwarzająca informację: Szala Tomasz

Data wytwarzenia informacji: 2018-03-27

Osoba wprowadzająca informację: Szala Tomasz

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-27

Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera

Osoba wytwarzająca informację: Szala Tomasz

Data wytwarzenia informacji: 2018-02-28

Osoba wprowadzająca informację: Szala Tomasz

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-28

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty

Osoba wytwarzająca informację: Szala Tomasz

Data wytwarzenia informacji: 2018-02-28

Osoba wprowadzająca informację: Szala Tomasz

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-28

Załącznik nr2 - Oświadczenie

Osoba wytwarzająca informację: Szala Tomasz

Data wytwarzenia informacji: 2018-02-28

Osoba wprowadzająca informację: Szala Tomasz

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-28

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży działki w trybie bezprzetargowym, dot. dz. nr 51/3 obr. Wielki Podleś

Osoba wytwarzająca informację: Pobłocka Stella

Data wytwarzenia informacji: 2018-02-12

Osoba wprowadzająca informację: Pobłocka Stella

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-12

Zawiadomienie o przyjęciu granic nieruchomości w dniu 26.02.208 r., obr. Chwarzno, dot. działek nr 229/11, 209, 237

Osoba wytwarzająca informację: Pobłocka Stella

Data wytwarzenia informacji: 2018-02-01

Osoba wprowadzająca informację: Pobłocka Stella

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-01

strona 1 z 15»»»

Biuletyn Informacji Publicznej

>kontakt

do góry